SITURILE NATURA 2000

BUCŞANI

Situl Natura 2000 Bucşani, cod ROSCI0014, în confor mi - tate cu Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Dura bile nr. 1964/2007, modificat prin Ordi nul Ministrului Me diu lui și Pădurilor nr. 2387/ 2011 ca parte integrantă a re ţelei ecolo gice europene Natura 2000 în România, are o suprafaţă de 513 ha...( citeste mai mult )


LUNCA MIJLOCIE A ARGEŞULUI

Lunca Mijlocie a Argeşului este un sit Natura 2000, cod ROSCI0106, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/ 2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi are o suprafaţă de 3614 ha, având un relief caracteristic de luncă de câmpie...( citeste mai mult )


POIANA CU NARCISE DE LA NEGRAŞI

Poiana cu narcise de la Negraşi este un sit Natura 2000, cod ROSCI0203, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/ 2011 ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, arie protejată de interes naţional cu o suprafaţă de 4,1 ha...( citeste mai mult )