SITURILE NATURA 2000

BUCÅANI

Situl Natura 2000 BucÅani, cod ROSCI0014, în confor mi - tate cu Ordinul Ministrului Mediului Åi DezvoltÄrii Dura bile nr. 1964/2007, modificat prin Ordi nul Ministrului Me diu lui Èi PÄdurilor nr. 2387/ 2011 ca parte integrantÄ a re Å£elei ecolo gice europene Natura 2000 în România, are o suprafaÅ£Ä de 513 ha...( citeste mai mult )


LUNCA MIJLOCIE A ARGEÅULUI

Lunca Mijlocie a ArgeÅului este un sit Natura 2000, cod ROSCI0106, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului Åi DezvoltÄrii Durabile nr. 1964/ 2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului Èi PÄdurilor nr. 2387/2011, ca parte integrantÄ a reÅ£elei ecologice europene Natura 2000 în România Åi are o suprafaÅ£Ä de 3614 ha, având un relief caracteristic de luncÄ de câmpie...( citeste mai mult )


POIANA CU NARCISE DE LA NEGRAÅI

Poiana cu narcise de la NegraÅi este un sit Natura 2000, cod ROSCI0203, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului Åi DezvoltÄrii Durabile nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului Èi PÄdurilor nr. 2387/ 2011 ca parte integrantÄ a reÅ£elei ecologice europene Natura 2000 în România, arie protejatÄ de interes naÅ£ional cu o suprafaÅ£Ä de 4,1 ha...( citeste mai mult )