SCOPUL REŢELEI NATURA 2000

  • Să păstreze natura în toată diversitatea ei actuală (păsările, animalele, florile, plantele și arborii împreună cu habitatul lor natural).
  • Să protejeze speciile rare sau pe cale de dispariție, precum și habitatele naturale ale acestora.
  • Să creeze o legătură armonioasă între natură și oameni, astfel încât necesitatea ocrotirii naturii să nu împiedice dezvoltarea economico–socială firească, la care aspiră oamenii.
  • Să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea durabilă a așezărilor umane, aflate în perimetrul ariilor naturale protejate sau în vecinătatea lor, prin promovarea activităților economice care nu dăunează sau distrug natura.
  • Să împace două nevoi vitale ale oamenilor: de a obține venituri pentru asigurarea existenţei și de a trăi într-un mediu curat și sănătos.

Ariile naturale protejate sunt cea mai bună soluție de conservare și utilizare durabilă a resurselor naturale, care formează patrimoniul natural din statele membre ale Uniunii Europene.

Acțiunea practică de protecție a biodiversității poate fi eficientă numai cu sprijinul populației locale și al comunităților lor.

Siturile Natura 2000 propuse de țările membre UE totalizează 18% din suprafața Uniunii Europene.

Prin valoarea ridicată a biodiversității pe care o are, România aduce o contribuție importantă la Reţeaua Ecologică Europeană.