POIANA CU NARCISE DE LA NEGRAŞI

Noutăți pe www.narcise.ro !

Regulamentul ariei protejate Poiana cu narcise de la Negrași:

Poiana cu narcise de la Negraşi este un sit Natura 2000, cod ROSCI0203, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/ 2011 ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, arie protejată de interes naţional cu o suprafaţă de 4,1 ha. 

Poiana cu narcise de la negrasi

Tipul de habitat care se regăseşte în situl Poiana cu narcise de la Negraşi este:

  • 3260 – Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion.

Situl Poiana cu narcise de la Negraşi se află amplasat în lunca râului Dâmbovnic, afluent de dreapta al râului Neajlov, la 1 km de centrul comunei Negraşi, înspre localitatea Mozacu, şi la aproximativ 15 km distanţă spre sud de autostrada A1 Bucureşti-Piteşti.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, perimetrul aparţine comunei Negraşi, judeţul Argeş, parte a Regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia.

Aria prezintă un relief de luncă specific zonei de câmpie, aceasta făcând parte din unitatea geomorfologică Câmpia Teleormanului, subunitate a Câmpiei Române.

Apele de suprafaţă sunt reprezentate de râul Dâmbovnic, care izvorăşte din Câmpia Piemontană Piteşti și care prezintă un debit mic de apă, o parte a cursului său superior având apă doar temporar.

Importanţa sitului este dată de prezenţa speciei de narcise Narcissus poeticus L.ssp.radiiflorus (Salisb.) Baker.

Narcisele sunt denumite de localnici coprine, caracteristica lor fiind dată de tulpinile mai subiri și frunzele mai înguste, decât la alte specii de narcise, floarea având o coronula cu margini roșii și petale de culoare deschisă, alb-gălbui.

Datorită poziţiei sudice a arealului protejat, narcisele înfloresc la sfârşitul lunii aprilie şi se menţin în floare până la sfârşitul lunii mai.

Zona este ocrotită pentru valoarea ştiinţifică a speciei şi pentru valoarea peisagistică a covorului de narcise.

Situl este constituit dintr-un mozaic de habitate reprezentate de pajişti mezofile, coaste uşor uscate, un râu cu pat de pietriş, repede curgător (Râul Dâmbovnic) şi zone cu exces de umiditate (bălite).

Datorită biotopurilor diverse, situl este bogat în specii de plante, câteva găsindu-se şi pe Lista Roşie a României: Knautia macedonica, Orchis laxiflora ssp. elegans, Myosotis discolor. Alături de acestea sunt şi specii caracteristice zonei de deal şi munte: Montia verna, Potentilla erecta, Ranunculus flammula, Ranunculus aquatilis, Taraxacum palustre.

Situl Poiana cu narcise de la Negraşi, prin poziţia sa geografică, prin tipul de climat, dar şi prin influenţele antropice mai crescute, deţine 78 de specii cormofite.

De remarcat este faptul că această specie de narcise reprezintă un indicator pentru solurile jilave, cu o umezire mijlocie.

Protejarea şi conservarea speciei de narcise este pusă în pericol de pășunatul intensiv şi recoltarea necontrolată a acestora în perioada lor de înflorire.