NATURA 2000

Natura 2000 este o reÅ£ea ecologicÄ de arii naturale protejate, ce are scopul sÄ menÅ£inÄ într-o stare de conservare favorabilÄ o selecÅ£ie a celor mai importante tipuri de habitate.

Realizarea ReÅ£elei Natura 2000 se bazeazÄ pe douÄ directive ale Uniunii Europene, ce reglementeazÄ modul de selectare Åi desemnare a siturilor Åi protecÅ£ia acestora, iar Statele Membre au dreptul de a reglementa modalitÄÅ£ile de realizare practicÄ Åi de implementare a prevederilor din Directive.

Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniului natural pe teritoriul Uniunii Europene.

ReÅ£eaua Natura 2000 este o reÅ£ea europeanÄ de zone naturale protejate, care cuprinde un eÈantion reprezentativ de specii sÄlbatice Èi naturale de interes comunitar. A fost constituitÄ nu doar pentru protejarea naturii, ci Èi pentru menÈinerea acestor bogÄÈii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltÄrii socio-economice.

Romania este Å£ara pe teritoriul cÄreia se gÄsesc cele mai multe regiuni biogeografice: alpinÄ, continentalÄ, panonicÄ, stepicÄ Èi ponticÄ.