NATURA 2000

Natura 2000 este o reţea ecologică de arii naturale protejate, ce are scopul să menţină într-o stare de conservare favorabilă o selecţie a celor mai importante tipuri de habitate.

Realizarea Reţelei Natura 2000 se bazează pe două directive ale Uniunii Europene, ce reglementează modul de selectare şi desemnare a siturilor şi protecţia acestora, iar Statele Membre au dreptul de a reglementa modalităţile de realizare practică şi de implementare a prevederilor din Directive.

Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniului natural pe teritoriul Uniunii Europene.

Reţeaua Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate, care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și naturale de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Romania este ţara pe teritoriul căreia se găsesc cele mai multe regiuni biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică și pontică.