DESPRE AGENŢIA ROMÂNĂ DE CONSULTANŢĂ

Agentia romana de consultanta
Agenția Română de Consultanță își propune să asigure un cadru de organizare reprezentativ al consultanților din România. Principalul obiect de activitate îl constituie consultanța în vederea accesării de fonduri rambursabile și nerambursabile, iar misiunea Agenției Române de Consultanță este promovarea culturii calității în România prin informare, instruire și consultanță.

Agenția Română de Consultanță a inițiat, desfășurat și realizat numeroase programe, proiecte, parteneriate și activități, în domenii de asistență pentru instituții de cult, asistență socială, consultanță în managementul calității și managementul mediului, dintre care amintim:
 
Problemele Cetatii
 
Programul de Consultanță la standarde europene – dezvoltare durabilă structurat pe cinci componente:
 • Dotări echipamente TIC şi Internet
 • Creşterea gradului de pregătire profesională a consultantului
 • Consultanţă europeană – schimb de experienţă cu organizaţii similare, din alte ţări membre ale Uniunii Europene
 • Promovarea imaginii activităţilor de consultanţă
 • Consultantul potrivit la locul potrivit – specializarea în servicii de consultanţă pe domenii.
Programul de asistenţă lansat în luna martie, anul 2008 prin care Agenţia Română de Consultanţă:
 • Asigură informarea operativă asupra tuturor oportunităţilor de finanţare;
 • Oferă sinteze ale programelor cu finanţare nerambursabilă naţionale şi europene;
 • Prezintă modalităţile de accesare a fondurilor;
 • Organizează întâlniri locale pentru identificarea obiectivelor;
 • Recomandă societăţi specializate pentru realizarea studiilor de fezabilitate, studiilor de evaluare şi de piaţă;
 • Asigură consiliere pentru întocmirea cererii de finanţare;
 • Asigură consiliere pentru managementul proiectelor finanţate;
 • Recomandă societăţi specializate pentru asistenţa tehnică necesară implementării proiectelor;
 • Recomandă societăţi specializate pentru întocmirea documentaţiilor şi pentru asistenţa privind achiziţiile publice.

Programul de sprijin al tinerilor prin care Agenţia Română de Consultanţă acordă burse şi sprijin tinerilor care se remarcă într-un domeniu de activitate sau celor care sunt cu nevoi speciale.

Programul „VOLUNTAR pentru o lună” prin care Agenţia Română de Consultanţă oferă studenţilor posibilitatea de a activa timp de o lună în cadrul unei societăţi de consultanţă din România.

Parteneriatul cu Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Sport în vederea implementării proiectului naţional: Tineretul Implicat în Activităţi de Protecţie a Mediului, cofinanţat de Ministerul Mediului și Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de educaţie ecologică a tinerei generaţii, prin prezentarea de informaţii cu privire la starea mediului și implicarea participanţilor în colectarea deșeurilor aflate pe spaţiul public.

În prezent, Agenţia Română de Consultanţă implementează Proiectul Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 şi ROSCI0203, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea biodiversităţii în siturile Natura 2000: ROSCI0014 – Bucşani, ROSCI0106 – Lunca Mijlocie a Argeşului şi ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi.

Misiunea proiectului o constituie elaborarea planurilor de management pentru cele trei situri, în concordanță cu măsurile de conservare a patrimoniului natural, în ariile naturale protejate ale reţelei Natura 2000.

Agenţia Română de Consultanţă este, începând cu noiembrie 2011 custodele siturilor Natura 2000: ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului, (situat în judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu) şi ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi, (situat în judeţul Argeş).