CONFERINÅ¢A DE LANSARE A PROIECTULUI

AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä a organizat, în data de 6 decembrie 2011, la Hotelul Ramada din PiteÈti, conferinÅ£a de lansare a proiectului PLANURI DE MANAGEMENT PENTRU SITURILE NATURA 2000:ROSCI0014, ROSCI0106 ÈI ROSCI0203, co-finanÅ£at din Fondul European de Dezvoltare RegionalÄ, în cadrul Programului OperaÅ£ional Sectorial MEDIU.

La conferinÅ£Ä au participat reprezentanÅ£i ai autoritÄÅ£ilor publice regionale, judeÅ£ene, locale Èi personalitÄÈi academice, care Åi-au manifestat interesul pentru protejarea Åi conservarea biodiversitÄÅ£ii în cele 3 situri Natura 2000 aferente proiectului AgenÅ£iei Române de ConsultanÅ£Ä.

Evenimentul a avut impact pozitiv, participanÅ£ii considerând cÄ obiectivele proiectului rÄspund nevoilor actuale ale populaÅ£iei prin raportare la importanÅ£a deosebitÄ a siturilor BucÈani, Lunca Mijlocie a ArgeÈului Èi Poiana cu narcise de la NegraÈi. 

 

07.12.2011 Interes argeÅean: Planuri de management pentru trei situri Natura 2000

AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä a prezentat public, ieri, proiectul ce vizeazÄ planurile de management pentru trei situri Natura 2000. Este vorba despre pÄdurea  BucÅani, lunca mijlocie a râului ArgeÅ Åi poiana cu narcise de la NegraÅi. ”În cei patru ani de la înfiinÅ£area AgenÅ£iei Române de ConsultanÅ£Ä, au fost realizate o serie de proiecte în diverse domenii, cultural, social, IT&C, computere Åi internet, patrimoniu cultural Åi mediu. Din aceste proiecte au rezultat numeroase colaborÄri Åi parteneriate”, a declarat managerul de proiect Bogdan AligicÄ. Click pentru a citi tot articolul!