MESAJUL PREÃ…žEDINTELUI ARC

Presedintele agentiei romane de consultanta

Lipsa de informaÅ£ii, mesajele seci, de natură strict Ã…ŸtiinÅ£ifică sau legală, impactul mare al zvonurilor, lipsa unui efort susÅ£inut din partea autorităÅ£ilor de a informa corect, de a consulta Ã…Ÿi implica factorii locali, au condus la crearea unor atitudini reticente sau chiar ostile la nivelul comunităÅ£ilor locale cu privire la statutul siturilor din ReÈ›eaua Natura 2000.

Proiectul Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 Ã…Ÿi ROSCI0203 a devenit o necesitate ca urmare a absenÈ›ei unei structuri de management a ariilor naturale protejate, fapt ce conduce la o degradare ireversibilă a capitalului natural, cum ar fi dispariÅ£ia unor specii sau habitate.

Datorită întârzierii aplicării în timp util a măsurilor necesare pentru conservarea siturilor (management eficient Ã…Ÿi conÃ…Ÿtientizare publică), există riscul să se producă, în mod involuntar, efecte negative È™i ireversibile asupra unor specii Ã…Ÿi habitate deosebit de valoroase.

Aici a intervenit AgenÅ£ia Română de Consultanţă, a cărei misiune este aceea de a participa activ la crearea unui cadru optim de organizare, gospodărire, gestionare È™i administrare a resurselor naturale oferite de siturile BucÈ™ani, Lunca Mijlocie a ArgeÈ™ului È™i Poiana cu narcise de la NegraÈ™i, aducând expertiza managerială necesară în vederea realizării obiectivelor de conservare È™i protejare a patrimoniului natural. 

Prin acest proiect se identifică problemele majore cu care se confruntă siturile Ã…Ÿi se oferă soluÅ£ii pentru o bună gestionare Ã…Ÿi administrare a patrimoniului natural Ã…Ÿi de promovare a zonei, se generează o strânsă colaborare cu principalii factori implicaÅ£i, în scopul viabilităÅ£ii Ã…Ÿi sustenabilităÅ£ii viitoare a proiectului. 

Proiectul este un garant al conservării biodiversităÅ£ii siturilor, asigurându-se, de asemenea, conÃ…Ÿtientizarea Ã…Ÿi educarea populaÅ£iei cu privire la rolul Ã…Ÿi importanÅ£a conservării Ã…Ÿi protejării siturilor Natura 2000.

Laura ZÄ‚INESCU

PreÈ™edintele AgenÈ›iei Române de Consultanță

 

 

ConÅ£inutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziÅ£ia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.